Neplaťte více než musíte!!!

Služby

  • Komplexní vedení,daňové evidence, účetnictví pro plátce i neplátce DPH včetně roční závěrky a zpracování daňového přiznání k DPFO,DPPO.
  • Měsíční závěrky (bilance, výkaz zisku a ztrát).
  • Vystavování faktur a pro plátce DPH daňových dokladů.
  • Poradenství v evidenci dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
  • Daňová přiznání k DPH, dani silniční, darovací, dani z příjmu právnických i fyzických osob,dani z nemovitosti,dani z převodu nemovitosti
  • Rekonstrukce účetnictví.
  • Vypracování ročních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny.
  • Zavedení účetnictví začínajícím podnikatelským subjektům.
  • Účetní poradenství, rozbor výsledku hospodaření a sestavení rozpočtu na budoucí období.
  • Vedení mzdové evidence

 

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou. 

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

JINEMA-FINEKO s.r.o. Hutnická 2786/370
Most
43401
777665435